Uống nước nhớ nguồn


Ẩm thủy tư nguyên

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Hình ảnh nhà thờ Nguyễn Khổng Minh đang tu sửa

Ảnh: Tiến Bình 10/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét