Uống nước nhớ nguồn


Ẩm thủy tư nguyên

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Ngày Hoàng Đạo và Hắc Đạo


Cách tính ngày hoàng đạo, hắc đạo?

Bảng kê ngày hoàng đạo, hắc đạo theo lịch can chi từng tháng.
Tháng âm lịch
Ngày hoàng đạo (tốt)
Ngày hắc đạo (xấu)
Giêng, bảy
Hai, tám
Ba, chín
Tư, mười
Năm. một
Sáu, chạp
Tý, sửu, tị, mùi
Dần, mão, mùi, dậu
Thìn, tị,dậu, hợi
Ngọ, mùi, sửu, dậu
Thân,dậu, sửu, mão
Tuất, hợi, mão, tị
Ngọ, mão, hợi, dậu
Thân, tị, sửu, hợi
Tuất, mùi, sửu, hợi
Tý, dậu, tị, mão,
Dần, hợi, mùi, tị
Thìn, sửu, dậu, mùi
Đối chiếu bảng trên thì biết :
- Ngày hoàng đạo của tháng giêng và tháng 7 âm lịch là những ngày tý, sửu, tị, mùi.
- Ngày hắc đạo của tháng giêng và tháng 7 âm lịch là những ngày ngọ, mão, hợi, dậu.

 

Giờ hoàng đạo là gì? Cách chọn giờ hoàng đạo


Theo phong tục cổ truyền, khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều phải chọn giờ hoàng đạo. Trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc.
Để chọn ngày hoàng đạo, có thể xem phần "Chọn ngày kén giờ" Phan Kế Bính. Chúng tôi cũng giới thiệu một phương pháp đơn giản giúp bạn không biết chữ Hán cũng có thể tự xem được giờ hoàng đạo.
- Trước hết xem lịch để biết ngày hàng chi là ngày nào (từ tý đến hợi).
Một ngày đêm âm lịch là 12 giờ (2 tiếng đồng hồ là một giờ), bắt đầu là giờ tý (chính là 12 giờ đêm) theo thứ tự : Tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.
Mỗi câu lục bát sau đây có 14 chữ: Hai chữ đầu chỉ 2 ngày, chhứ 3 chỉ giờ tý, chữ thứ 4 chỉ giờ sửu, lần lượt theo thứ tự từ chữ thứ 3 đến chữ 14 chỉ từ giờ tý, sửu, dần, mão...xem trong bảng, thấy chữ nào có phụ âm đầu là chữ "Đ" thì đó là giờ hoàng đạo. Phân tích tỷ mỉ hơn thì đó là các giờ: Thanh long, Minh đường, kim đường, thiên lương, ngọc đường, hoàng đạo
Bảng tính giờ hoàng đạo
Ngày /Giờ
Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tỵ
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi
Dần, Thân
Đi
Đứng
Bình
Yên
Đến
Đâu
Cũng
Được
Người
Quen
Đón
Chào
Mão, Dậu
Đến
Cửa
Động
Đào
Tiên
Đưa
Đón
Qua
Đèo
Thiên
Thai
Thìn, Tuất
Ai
Ngóng
Đợi
Ai
Đường
Đi
Xuôn
Sẻ
Đẹp
Đôi
Bạn
Đời
Tỵ,
Hợi
Cuối
Đất
Cùng
Trời
Đến
Nơi
Đắc
Địa
Còn
Ngồi
Đắn
Đo
Tý , Ngọ
Đẹp
Đẽ
Tiền
Đồ
Qua
Sông
Đừng
Vội
Đợi
Đò
Sang
Ngang
Sửu, Mùi
Sẵn
Kẻ
Đưa
Đường
Băng
Đèo
Lội
Suối
Đem
Sang
Đồn
ĐiềnVí dụ: Xem bảng trên biết được : ngày dần hoặc ngày thân thì giờ hoàng
đạo đóng ở các giờ: Tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Từ Thủy Tổ đến Tổ Khảo

KHỞI THỦY

1. Sơ đồ giản lược tổng quát

2/ Sơ đồ chi tiết hơn


3. Phát triển chi tiết


A 1.TẰNG BÁ TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN THI, NGÀNH TRÊN

A2. TẰNG TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN MỸ, NGÀNH THỨ


BI. BÁ TỔ KHẢO NGUYỄN ĐẮC THỌ, TRƯỞNG NGÀNH DƯỚI, NHÁNH TRÊN


BII. TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN QUÁN, NHÁNH DƯỚIGIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN THỊ YẾN, CON CỤ NGUYỄN ĐẮC THỌ

KHỞI NGUỒNBI.1. GIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN THỊ YẾN, CON CỤ ĐẮC THỌ


BI.1.1. GIA ĐÌNH LÊ DY HOÀNG, CON CỤ YẾN
1.1.1.GĐ Lê Thị Thu Hà, con Lê Dy Hoàng

1.1.2. Gia đình Lê Minh Hải, con Lê Dy Hoàng


1.1.3. Gia đình Lê Xuân Hòa, con Lê Dy Hoàng
1.1.4. Gia đình Lê Minh Hiển, con Lê Dy Hoàng


BI.1.3. GIA ĐÌNH LÊ HIỀN THẢO, CON CỤ YẾN
 1.3.Ảnh Gia đình Lê Hiền Thảo

1.3.1. Gia đình Phạm Hiền Hậu, con Lê Hiền Thảo


1.3.1.Ảnh Gia đình Phạm Hiền Hậu, con Hiền Thảo
 


1.3.2. Gia đình Phạm Hiền Hạnh, con Lê Hiền Thảo


BI.4. GIA ĐÌNH LÊ THỊ HẠNH PHÚC, CON CỤ YẾN
BI.1.5. GIA ĐÌNH LÊ MINH ĐỨC, CON CỤ YẾNGIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN THỊ ÉN VÀ NGUYỄN THỊ BÉ, CON CỤ ĐẮC THỌ

KHỞI NGUỒN
BI.2.1. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN BÌNH, CON CỤ ÉN


2.1.1. Gia đình Vương Văn Hùng, con Vương Văn Bình
2.1.2. Gia đình Vương Thị Minh Hải, con Vương Văn Bình
BI.2.2. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN TĨNH, CON CỤ ÉN
BI.3.1. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN BẢY ( HIẾU), CON CỤ BÉ


BI.3.2. GIA ĐÌNH VƯƠNG THỊ THẢO, CON CỤ BÉ
BI.3.3. GIA ĐÌNH VƯƠNG THỊ TÂM, CON CỤ BÉ
BI.2.4. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN THÀNH, CON CỤ BÉ
BI.3.5. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN KHÁNH, CON CỤ BÉGIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN TIẾN CHÙ ( MINH), CON CỤ NGUYỄN ĐĂC THỌ

         KHỞI NGUỒN


 BI. 4.GIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN TIẾN CHÙ
BI.4. Ảnh gia đình cụ Nguyễn Tiến Chù


BI.4.1. GIA ĐÌNH NGUYỄN BÌNH NGA, CON CỤ CHÙ

4.1. Ảnh Gia đình Bình Nga

 

4.1.1. Gia đình Linh Hương, con Bình Nga

 


4.1.2. Gia đình Đinh Thị Lan Hương, con Nguyễn Bình Nga
BI.4.2.GIA ĐÌNH NGUYỄN BẢO LÂM, CON CỤ CHÙ

4.2. Ảnh GĐ Bảo Lâm

BI.4.3. GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ MAI NHƯ, CON CỤ CHÙ