Uống nước nhớ nguồn


Ẩm thủy tư nguyên

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Từ Thủy Tổ đến Tổ Khảo

KHỞI THỦY

1. Sơ đồ giản lược tổng quát

2/ Sơ đồ chi tiết hơn


3. Phát triển chi tiết


A 1.TẰNG BÁ TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN THI, NGÀNH TRÊN

A2. TẰNG TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN MỸ, NGÀNH THỨ


BI. BÁ TỔ KHẢO NGUYỄN ĐẮC THỌ, TRƯỞNG NGÀNH DƯỚI, NHÁNH TRÊN


BII. TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN QUÁN, NHÁNH DƯỚIKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét